شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف آب ورودی را از سیستم ( hot water) وارد برج خنک کننده می کند و پس از عبور از لوله های ورودی وارد نازل هاnuzzles ) ( می گردند. با توجه به ساختار نازل در برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف جریان آب به صورت گردابی بر روی سطوح پکینگ پاشیده می شوند از دیگر سو هوای داخل برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف بوسیله فن تحت تاثیر الکتروموتور داخل برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف از پایین برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف به سمت بالا مکش شده و خارج می گردد.

آب پاشش شده بر روی پکینگ ها به سمت پایین ریزش کرده و هوای داخل برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف از پایین به سمت بالا مکش می گردد در این فرایند آب داغ در اثر عبور از کنار هوای تازه خنک گردیده و داخل تشت basin ) ( میریزد.

آب سرد cold water ) ( بوسیله لوله های خروجی از برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف خارج می گردد.

استفاده از نازل ) nuzzles ( به جای اب پخش کن) sprinkler ( به دلیل عدم عملکرد دینامکی وحداقل خرابی را در سیستم برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف به همراه دارد در ضمن به دلیل استفاده ازچند نازل در برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف در صورت خرابی یک یا دو عدد از نازل ها عملکرد برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف مختل نمی گردد و نازل های بعدی عملیات پاشش اب را انجام می دهند و به تعمیر کاران و صاحب برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف مجال لازم برای تعمیرات را می دهند.

برچسب ها: برج خنک کننده, کولینگ تاور, برج خنک کننده مکعبی, برج خنک کننده فایبرگلاس, کولینگ تاور فایبرگلاس, برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف, برج خنک کننده جریان مخالف

نمونه برج خنک کننده مکعبی