شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

اصول پایه در برج خنک کننده و کولینگ تاور

مکانیسم خنک کنندگی تبخیر و تبادل گرمای مخصوص ، اصولی از خنک کنندگی هستند که در برج تحقق می یابند. مخلوط هوا و آب گرمای نهان تبخیر را آزاد می سازد . از آب گرم مصرف شده به جریان هوای سرد بخار بلند می شود و انرژی تبخیر آب 1000 Btu به ازای هر کیلوگرم آن می باشد. این گرماگیری از آب ، دمای آب را پایین می آورد . این فرآیند تاوانی هم در پی دارد و آن هدر رفتن آب است که به صورت بخار از برج وارد هوا می گردد. در شرایط عادی مقدار این بخار تقریبا 2/1 درصد برای هر 5/5 درجه سانتی گراد از دامنه برج می باشد. گرمای محسوس که دما را تغییر می دهد نیز در بخشی از فرایند نقش دارد . وقتی آب گرم تر از هوا باشد طبعا هوا آب را خنک می کند و در نتیجه دمای هوا افزایش پیدا خواهد کرد چون گرمای محسوس آب به هوا انتقال می یابد.
آزاد شدن گرمای نهان تبخیر ، اثر خنک کنندگی دارد. و  این تاثیر تقریبا 75 درصد کل عمل خنک کردن برج را تشکیل میدهد و 25 درصد دیگر به تبددل گرمای مخصوص مربوط است . برج خنک کننده به دور از قواعد کلی حفاظت نمی باشد .

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی