شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

بهینه سازی برج خنک کننده

برای بهینه کردن عملکرد برج خنک کننده موجود بایستی سه ناحیه اصلی آن را بررسی نمود که عبارتند از مجموعه پر کننده ، سیستم توزیع آب ، قطره برگردن ها

مجموعه پر کننده :
بهینه کردن عملکرد این قسمت از برج به طور موثر با تعویض یا بازی آن تامین می شود ولی همیشه از چنین کاری استقبال نمی گردد. انتقال حرارت را طبق مهندسی مربوط باید در ویژگی های مجموعه پر کننده جستجو کرد. معیار های ذی ربط در این بررسی را منتحنی های تجربی سازندگان نشان می دهند و این منحنی ها مبنای آزمون و خطا و تجربی دارند که با KAV/L یا ویژگی های انتقال حرارت بیان می گردند.

سیستم توزیع آب :
برای توان حداکثر خنک کندگی برج ، سیستم توزیع آب باید قادر به توزیع یکنواخت آب در پر کننده باشد تا سطح مشترک بین آب و هوای در گردش مطلوب گردد . در روال قدیمی جریان آب حالت ستونی دارد و لذا توزیع آن یکنواخت نمی شود و این با کهنگی و تخریب موضعی برج تشدید می گردد . و ممکن سطوع آب به ارتفاع 2/1 متر بدون ریز شدن تشکیل شود. بدین ترتیب سطح موثر در خنک کردن آب کلا حذف می گردد . وقتی نازل استنداد پیدا کند ، بخش مربوط به آن در پر کننده خشک می ماند و هوا نقاط خشک را که بلا مانع هستند برای عبورانتخاب خواهد کرد.

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی