شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

مقایسه برج خنک کننده با جریان متقابل و برج خنک کننده با جریان عرضی

دهه 1960 بیشتر سازندگان برج های خنک کننده با جریان متقابل طرح ساخت شان را تغییر دادند و به طرح برج با جریان عرضی رو آورند. اساس این تغییر طرح سازه ای برج نیاز به دفع گرمای بیشتر در واحد های صنعتی بود و این بزرگتر ساختن برج را ایجاب می کرد و به دنبال آن بخش پر کننده برج که با چوب ساخته می شد ابعاد بزرگتر پیدئا می کرد. با بزرگتر شدن اندازه ، برج با جریان متقابل احتیاج به قدرت رانش بالاتر و سطح تبادل وسیعتری در مقایسه با برج مدل جریان عرضی داشت.
با پدید آمدن پر کننده سلولی متراکم تر و موثر تر در انتقال حرارت ، برتری برج با جریان متفابل در برج با جریان عرضی فزرونی یافت . چون این نوع برج ارتفاع کمتری دارد و قدرت رانش در آن کمتر می باشد و هزینه احداث آن هم کمتر می باشد .
برجهای با جریان متقابل در مقایسه با مدل های با جریان عرضی مزیت هایی دارند .

  • قدرت رانش
  • چرخش
  • کنترل یخ زدن
  • توانایی در انتقال حرارت

عوامل مهم در مفید کار کردن برج خنک کننده
بازدهی مطلوب قره برگردان در برج یک عاملی اساسی است چون  

  • صرفه جویی در آب
  • حفظ ترکیب شیمیایی تیمار آب برج
  • پیشگیری از تغییر رنگ به علت مواد افزودنی از جمله کرومات ها
  • اجتناب در تخلف از قانون حفاظت محیط زیست محل

عمل برج گرماگری از آب است و لذا در این عمل توازنی بین جریان آب و حجم هوا مطرح می باشد . قطره برگردن ها برای این منظور طراحی شده اند کمه در دامنه محاسبه شده ای از جریان هوا موثر واقع گردند. چنانچه سرعت هوا خیلی زیاد باشد ، سبب خروج قطرات آب از برج خواهد شد . اگر طرح قطره برگردا ن ها غیر موثر باشد افت فشار زیاد شده و توان خنک کندگی برج پایین می آید. وجود وسیله ای مکانیکی برای نگه داشتن آب ضرورت غیر قابل اجتناب دارد چون آب توسط سیستم توزیع از حالت جریان انبوه خود به قطرات ریز تبدیل می گردد تا در برخورد با هوا خنک شود. در این عمل خنک شدن تبخیری توسط مخلوط هوا و آب ایجاد می شود و سبب از دست رفتن گرمای محسوس می شود . هوا در ضمن عبور چه در حالت جریان متقابل و چه در جریان عرضی تمایل دارد قطرات ریز آب را با خود به بیرون از برج حمل کند .

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی