شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

اهمیت دمای تر در گولینگ تاور

سادگی صورت ظاهر برج خنک کننده     سبب گم شدن ارتباط آن با کارکردن تسهیلات مشابه دیگر شده است. برج خنک کننده از مجموع خنک کننده در یخچال ، خنک کنی در اماکن مکسکونی و اداری نیروگاه های تولید برق متولد شده است. تمام فرایند های تولید به خنک کنی برای دفع گرمای ناخواسته نیاز دارند و عمل خنک کنی با تامین آب سرد برای آنها انرژی تامین می کند.
در سنوات اخیر مدیریت ها و گرداننده ها به ارتباط مصرف انرژی و کیفیت آب سردی که برج تولید می کند با سود یا تولید بیسشتر توجه دارند ولی جامعیت موضوع از بابت کارکردن درست برج چندان نیست. زیرا از هر مسئول یا گرداننده برجی سوال شود که برج شما چگونه کار می کند جواب خواهد داد خوب کار می کند یا بد نیست. گاهی هم اگر در نگه داری برج مکشکلی داشته باشد آن را در پاسخ مطرح می سازد علت چنین برخوردی آن است که اغلب گردانندگان به ارتباط بین شرایط طرح و اهمیت و مفهوم دمای تر جغرافیایی WBT آگاهی ندارند و بر ظرفیت اسمی برجی که برایشان ساخته شده اطمینان می کنند.

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی