شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

رابطه بین دمای تر و دمای آب سرد در برج خنک کننده

دمای تر WBT را می توان از نمودار سایکر و متری بدست آورد. این نمودار در اغلب منابع از جمله کتابهای راهنما ی مهندسان وجود دارد. در گزارشهای معمولی هواشناسی ، دمای تر ارائه نمی شود و لذا باید آنرا با مراجعه به نمودار سایکرومتری در محل تلاقی سه مقدار

  • دمای خشک محیط
  • رطوبت نسبی
  • نقطه شبنم

article 01

تعین نمود. مثلا اگر دمای خشک محیط 75   F ، رطوبت نسبی 85 درصد و نقطه شبنم 68F باشد محل تلاقی هر دو مقدار از سه مقدار داده شده روی نمودار 71f خواهد بود. برای پیش بینی دمای آب سرد CWT بدنبال نوسان دما تر می توان منحنی CWT را بر WBT با برنامه ای در کامپیوتر تولید کرد و از آن برای این منظور بهره گرفت. برای بالا بردن دقت این گونه منحنی باید برج را آزمود و با داده های تجربی گرد آمده پیش بینی منحنی را اصلاح و یا دقیق کرد.
با کاهش دمای تر دمای آب سرد هم متناسب با آن کاهش پیدا می کند. اگر برجی برای تولید آب سرد با دمای 89F در دمای تر 80F طراحی شده باشد نمودار نشان می دهد تا دمای تر به 5/74 F نرسد دمای آب سرد به 85F نخواهد رسید. دمای تر شرایط طرح فقط 73 ساعت در سال اتفاق می افتد. چنانچه برج در دمای تر طرح عمل کند پایین تر از آن آب سرد تر تولید خواهد شد که هر چه درجه کاهش دمای آب برگشتی 5/2 درصد سودآوری دارد.(تقریبا)

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی