شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

کارکردن برج خنک کننده در زمستان

در زمستان وقتی برج خنک کننده در دمای زیر صفر کار می کند ، یخ زدن یک مشکل قابل توجه است. در بعضی مناطق مسئله کار کردن برج خنک کننده در زمستان منحصر به یخ زدن خود برج خنک کننده نیست. مه غلیظی که با تخلیه برج خنک کننده تشکیل می شود ، روی جاده های نزدیک برج خنک کننده معیان کرده و موجب یخ زدن سطح جاده می شود که خطر راندن وسایل موتوری را افزایش می دهد. یخ زدن برج خنک کننده روی بخش پر کننده و سطوح مشبک ورود هوا در آن ، خسارت آفرین است چون موجبات شکست و در نتیجه تعمیر و تعویض قطعات و اعضای ساختمانی برج خنک کننده را پیش می آورد. با کنترل درست می توان خسارت های ناشی از یخ زدن را پیشگیری و یا حداقل نمود. هر جا که سردی هوا موجب یخ زدن برج خنک کننده می شود ، بایستی به برج خنک کننده گرما داد یا وسیله کنترلی را برای تنظیم جریان هوا در برج خنک کننده کار گذاشت. در حالت عادی چرخش آب و حوض آب سرد برج خنک کننده نباید یخ بزند . برای این منظور می توان در حوض آب سرد المنت برقی یا فین بخار نصب نمود یکی از روش های کنترل در کار زمستانی برج خنک کننده ، بهره گیری از جریان هوا است . چنانچه پنکه برج خنک کننده دور متغیر داشته باشد ، از ادوات کنترل خودکار دما در این مورد می توان استفاده کرد. بدین ترتیب که کنترل کننده دما را در حوض آب سرد برج خنک کننده نصب و بر حسب دمای نزدیک به یخ زدن آب آن را تنظیم می نمایند.

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی