شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

پکینگ در برج خنک کننده

این قطعه برای افزایش زمان و سطح تماس آب و هوا در برج خنک کننـده اسـتفاده مـی شـود. پکینگ های مورد استفاده در برج خنک کننده شرکت تهویه ماموت از جنس P.V.C بوده و در برابر پوسیدگی ،خوردگی و عوامل بیولوژیک مقاوم می باشند. همچنین مواد مورد استفاده در پکینگ های برج خنک کننده ضد اشتعال بـوده و در برابر آتش سوزی مقاوم است. پکینگ استفاده شده در برج خنک کننده یا کولینگ تاور شرکت تهویه ماموت در برابر آب گرم، حداکثر تا دمای 55 درجه سـانتیگراد مقاوم بوده و در دمای بالاتر پکینگ استفاده شده در کولینگ تاور یا برج خنک کننده شرکت تهویه ماموت تغییر شکل داده و کارکرد خود را از دست می دهد. بنـابراین لازم اسـت دمای آب ورودی به برج خنک کننده یا کولینگ تاور کنترل شده تا بیش از این حد افزایش نیابد.

برچسب ها: برج خنک کننده, کولینگ تاور, پکینگ

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی