شماره همراه : 09122689738
شماره تماس : 02165682697

سيستم كاهش سرعت برج خنک کننده

سیستم كاهش سرعت فن برج خنک کننده فايبرگلاس شركت تهویه ماموت از نوع تسمه و پولی می باشد. در شكل زیر اجزا مختلف اين سيستم نشان داده شده است. اين سیستم ها شامل تسمه های V شكل و يک سیستم كاهش سرعت كاملا آب بندی شده است. محل گریس خور سیستم كاهش سرعت در شكل زیر مشخص شده است.

سیستم کاهش سرعت برج خنک کننده

1-پولی كاهش سرعت 2- شفت انتقال نیرو 3- گریس خور 4- درپوش

برای تنظیم كشش تسمه V شكل سیستم كاهش سرعت، نیرویی در حدود kg 5/1 را در نقطه تقریبا بین دو تسمه وارد كرده و كشش را به اندازهای تنظیم كنید كه تغییر مكان نقطه E به اندازه مقادير مشخص در جدول زیر باشد.

مدل MB 60-150 175-250 200-400 450-500 600-700 800-1250

فاصله E

(mm)

10 13 15 15 15 17

پولی برج خنک کننده

شكل شماتيك سيستم كاهش سرعت

تسمه های V شكل نو در ابتدای دوره شروع به كار افزایش طول می یابند. بعد از 4 ساعت از زمان شروع بكار مقدار كشش را چک كنيد و در صورت نیاز تنظیم كنيد.

برج خنک کننده

آدرس شرکت

تهران، شهریار، جاده آدران
بعد از سه راه فردوسیه جنب پمپ بنزین کهنز

تماس با ما

تلفن: 02165682793
ایمیل: info[at]tmammut.com

شماره های همراه

09122689738 هاشمی
09122633275 موسوی