تعمیرات برج خنک کننده

تعمیرات برج خنک کننده ، شرکت تهویه ماموت در زمینه تعمیرات برج خنک کننده از تجربه بسیار بالایی برخوردار می باشد، و این تجربه در امر تعمیر برج خنک کننده به این دلیل می باشد که افراد متخصص در زمینه تعمیرات کولینگ تاور در این شرکت مشغول به کار هستند که بالغ بر 10 سال در امر تعمیرات برج خنک کننده و تامین قطعات کولینگ تاور دارای فعالیت می باشند. سال ها از کارکردن برج های خنک کننده می گذرد و صاحب برج خنک کننده یا کولینگ تاور یا ناظر نسبت به نگهداری برج خنک کننده یا کولینگ تاور غفلت می ورزد و زمانی می رسد که با تعمیرات اساسی و پر هزینه مواجه می شود.

چون تهیه و نصب لوازم جدید در برج خنک کننده یا کولینگ تاور قیمتی به مراتب بیشتر از نوع قدیمی خود را دارد. اغلب تعداد کافی افراد برای عملیات نگهداری برج خنک کننده یا کولینگ تاور پیش بینی نمی شود و به همین علت مراقبت های لازم به موقع و به اندازه کافی اعمال نمی گردد و در مجموع برای نگهداری برج خنک کننده یا کولینگ تاور وقت کافی صرف نمی شود. پدیده اکسیداسیون، اثر تخریبی اشعه ماورا بنفش و خوردگی اسید سولفوریک موجبات خوردگی سطوح فلزی را فراهم می آورد که چاره حفظ سطوح فلزی برج خنک کننده یا کولینگ تاور در قبال این اقلام خورنده، استفاده از اندود است. مسلماً ماده اندود کننده نباید با انقباض و انبساط ترک بردارد تا راه دسترسی بخار به سطح فلز فراهم آید.